Giriş Yap
Şafak Sayacı Kimler Kullanıyor ?
  Online Safak Sayar Hizmeti
  Kullanım Koşulları

  İşbu şartlar safaksayac.com sitesinin kullanma kurallarını düzenlemektedir. Siteye üye olup ya da ziyaretçi olarak kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım şartlarını okuyunuz. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaklardır. 


  Suçu teşkil edecek, hukuki açıdan takip gerektirecek ya da yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek; 


  Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da yasal düzenlemelerden kaynaklanan telif hakları, ticari marka hakları ya da başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan önceden yazılı izin almaksızın kullanmamak, üçüncü kişilerin kullanımına sunmamak; 

  Bir zararlı yazılım ya da başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, web sitesi ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek; 

  Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren bilgiler, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak davranışlar yapmak yasaktır.


  Bu hizmetten yararlanırken, safaksayac.com'da yayınlanan her türlü yorum, bilgiyi ve verilecek linki denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak safaksayac.com, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari merciinin talebine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar. 

  Safaksayac.com’a yorum yazmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Safaksayac.com'un sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. 

  İşbu yasal uyarıyı onaylamakla yukarıda belirtilen taahhütlere aykırı tutum ve hareketleriniz nedeniyle, diğer kullanıcılar, üçüncü kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşacağınız dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduğunuzu ve safaksayac.com’un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.